Quitclaim

Leuk dat je meedoet aan één van onze videoproducties! Als je herkenbaar in beeld komt, willen we je vragen om daarvoor toestemming te geven door deze quitclaim in te vullen en te ondertekenen. Ben je nog geen achttien, vraag dan of een ouder of verzorger dat voor je doet. We sturen meteen een kopie naar je mailbox en je kunt te allen tijde deze toestemming weer intrekken. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@gmnl.nl Wil je meer weten over hoe wij met je privacy omgaan? Klik dan hier.

 •  

  hierna te noemen “de gefilmde persoon” en General Marketing B.V, Blaak 333, 3011GB in Rotterdam, verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt:

  1. De gefilmde persoon verklaart op de hoogte te zijn dat op genoemde opnamedatum opnames worden gemaakt voor de video waar hij/zij in voorkomt en gaat daarmee onvoorwaardelijk akkoord. General Marketing B.V. heeft het recht om van het idee af te wijken, dan wel deze aan te vullen en/of te wijzigen.

  2. De gefilmde persoon verleent hierbij aan General Marketing B.V. onvoorwaardelijk het recht en de toestemming om van zijn/haar prestatie in het kader van bovengenoemde video opnamen te (doen) maken, deze openbaar te maken, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, af te leveren of anderszins te verspreiden of in het verkeer te brengen, dan wel voor die doeleinden aan te bieden of in voorraad te hebben, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend.

  3. Dat de rechten die voortvloeien uit de medewerking, waaronder eventuele Auteursrechten en Naburig Rechten bij deze volledig worden overgedragen aan General Marketing B.V..

  4. De gefilmde persoon gaat ermee akkoord dat hij/zij voor deze opnamen van General Marketing B.V. geen financiële vergoeding ontvangt.

  5. De gefilmde persoon verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op grond van het karakter en de aard van de video alsmede de aard van de door de gefilmde persoon te leveren prestatie, goed en toereikend is voorgelicht en verklaart zich hiermee akkoord.

   

 • Voor akkoord: Indien minderjarig naam ouder of voogd:
 • Gebruik de muis of je vinger